Šta je Google Stadia?

Šta je Google Stadia?

Članak na temu Football Managera 2020 i nove Google Stadia platforme. Za velika tržišta ovo je dobra vijest što se na žalost ne može reći za države poput BiH, a ovo važi čak i za regionalne države koje su u Europskoj Uniji.