Good morning, Guest
  • 372
  • 0

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: August 08, 2018, 23:01:23
  • Position: Administrator
  • Posts: 21,842
    • Football Manager Bosnia
Urednici dijela foruma za izazove: @Riissttaa & @WeirdFranco

1. Teme sa izazovima se otvaraju prije izlaska Football Manager 2019 Beta. Naknadno ubacivanje izazova nije moguće.

2. Kategorije izazova se dijele na 400, 250 i 100. Bodovi se po ispunjenju izazova dodaju u offline plasman.

3. Zabranjeno je koristiti programe koji služe za varanje i igru koja nije fair-play.

4. Obavezno je se pridržavati i pravila koja budu zasebno postavljena za svaki izazov.

5. Na kraju i u temi od samog izazova postavljate slike koje su tražene od Vas da bi izazov bio kompletiran.