Good morning, Guest
  • 238
  • 0

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

on: August 08, 2018, 12:22:57
  • Position: Administrator
  • Posts: 21,842
    • Football Manager Bosnia
Organizator mjesečnog takmičenja "Gol mjeseca": @Riissttaa

1. Gol mjeseca jeste mjesečno offline takmičenje u organizaciji Football Manager Bosnia zajednice.

2. Tema za postavljanje golova se otvara svakog 20-og u mjesecu.

3. Korisnici foruma golove mogu postavljati tačno mjesec dana nakon čega se otvara tema za glasanje gdje će ostali korisnici foruma svojim glasovima odlučiti koji je gol bio najbolji prethodnog mjeseca.

4. Korisnici foruma glasaju po principu jedan glas - jedan gol.

5. Učesnik takmičenja ne može glasati za sopstveni gol.

6. Snimci golova moraju biti u 3D.

7. Dozvoljeno je da postavljate isključivo svoje golove i kao dokaz da je gol Vaš u opisu videa treba da stoji "FMBosnia".

8. Jedan gol može biti prijavljen samo za jedno takmičenje što znači da ako jedan gol učestvuje u izboru za gol mjeseca u januaru, on ne može kasnije učestvovati u nekom drugom mjesečnom izboru.

9. Svaki korisnik u toku jednog mjeseca može da prijavi maksimalno dva gola.

10. Svi golovi koji učestvuju u izboru za gol mjeseca biće postavljeni na naš zvaničan YouTube kanal (FMBTV).

11. Gol mjeseca dobija sljedeće nagrade:
- 20 bodova u offline plasman
- Gol će biti postavljen na društvene mreže (Facebook, Twitter, Instagram)
- Mini trofej u profil

12. Na kraju serijala održaće se i izbor za gol godine. U izboru za gol godine učestvuju svi mjesečni pobjednici. Pobjednik dobija 30 bodova u offline plasman.
« Last Edit: August 08, 2018, 13:51:01 by Red smurf »